Dobór pomp ciepła

Właściwy dobór pompy ciepła wymaga :

  • ustalenia zapotrzebowania budynku na ciepło
  • wyboru sytemu ogrzewania ( podłogowe, grzejnikowe , mieszane )
  • wyboru sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (z jednej pompy ciepła, z oddzielnej pompy ciepła lub z innego źródła ciepła)
  • wyboru dolnego źródła ciepła . Wybór dolnego źródła ma decydujący wpływ zarówno na koszty inwestycyjne jak i późniejsze koszty eksploatacji.

Na podstawie swoich wieloletnich doświadczeń  oraz badań sprawności pomp z różnymi dolnymi źródłami  szczególnie polecamy pompy z bezpośrednim odparowaniem. Pompy te osiągają najwyższą sprawność i wymagają  mniejszej powierzchni dla ułożenia kolektora niż pompy ciepła z dolnym źródłem w postaci poziomego kolektora solankowego.

W przypadku gdy  powierzchnia działki jest za mała, lub działka jest już zagospodarowana mamy następujące  możliwości:

  • instalacja pompy ciepła z sondami geotermalnymi umieszczonymi w odwiercie/ odwiertach  o głębokości od ok. 80 do ok. 150 m
  • wykorzystanie ciepła w wody pobieranej ze studni czerpalnej i kierowanie jej do studni zrzutowej
  • montaż pompy powietrznej.

Sprawność poszczególnych pomp ciepła przedstawia poniższy wykres sporządzony na podstawie kilkuletnich badań przez profesora G.Fannigera z Uniwersytetu w Klagenfurcie.

Jeśli Państwo jesteście zainteresowaniem instalacją pompy ciepła w nowobudowanym lub już istniejącym domu zapraszamy do wypełnienia Formularza - zapytania ofertowego.

© 2019 Clima Komfort - Pompy Ciepła