Formularz - zapytanie o ofertę
Formularz ułatwiający wstępny dobór pompy ciepła

Prosimy o wypełnienie formularza.
Uzyskane w ten sposób dane posłużą do sporządzania dla Państwa oferty.
pola zaznaczone * muszą być wypełnione
1. Dane osobowe
a) * Imię i Nazwisko zgłaszającego
b) * Adres
c) * Numer telefonu
d) * e-mail
2. Dane obiektu
a) Rodzaj obiektu (dom jednorodzinny, szkoła itp.)
b) Zapotrzebowanie obiektu na cieplo   kW
3. Wypełnić w przypadku BRAKU informacji w pkt. 2 b
a) powierzchnia grzewcza obiektu   m2
b) kubatura obiektu   m3
c) współczynnik przenikania ciepła ścian  
d) współczynnik przenikania ciepła okien  
e) technologia wykonania obiektu
4. Informacje dodatkowe
a) powierzchnia działki bez zabudowań   m2
b) rodzaj gruntu na głębokości ok. 1,5 m

c) inny, jaki? (np: mieszany)


d) wilgotność gruntu
e) planowany (istniejący) rodzaj górnego źródła ciepła
f) wydajność studni (jeśli istnieje)   m3/h
g) inne
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Clima Komfort® danych osobowych jedynie do celów wewnętrznych - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
   
© 2019 Clima Komfort - Pompy Ciepła