Pompy typoszereg CK

Typoszeregi pomp CK

Typoszereg geoCK (solanka/woda) i hydroCK (woda/woda)

Pompy ciepła geoCK i hydroCK sa pompami o zwartej zabudowie. Pompy te odbierają ciepło od solanki lub wody w wymienniku ciepła zwanym parownikiem i przy pomocy sprężarki przekazują ciepło pozyskane w parowniku  do  wymiennika zwanego skraplaczem. Ciepło ze skraplacza  dostarczane jest do instalacji co lub/i cwu.

Ciągłą pracę sprężarki i cykliczny obieg czynnika roboczego między parownikiem a skraplaczem zapewnia zawór rozprężny.

Pompy sterowane są sterownikiem  RVS41 (opcja RVS61)  firmy Siemens. Do ustalania i odczytywania parametrów pracy zastosowane są panele sterownicze dostępne w wersji przewodowej lub bezprzewodowej.

Pompy wyposażone są w softstart firmy Danfoss. 

Typoszereg pomp ciepła  aeroCK (powietrze/woda) dostępny jest w trzech wariantach

Pompa Ciepła AeroCK

Pompy ciepła aeroCK  są pompami o zwartej zabudowie. Pompy te odbierają ciepło od powietrza w chłodnicy powietrza pełniącej rolę  parownika i przy pomocy sprężarki przekazują ciepło pozyskane w parowniku  do  wymiennika zwanego skraplaczem. Ciepło ze skraplacza  dostarczane jest do instalacji co lub/i cwu.

Ciągłą pracę sprężarki i cykliczny obieg czynnika roboczego między parownikiem a skraplaczem zapewnia zawór rozprężny.

Pompy sterowane są sterownikiem  RVS 41 (opcja RSV 61)  firmy Siemens. Do ustalania i odczytywania parametrów pracy zastosowane są panele sterownicze dostępne w wersji przewodowej lub bezprzewodowej.

© 2019 Clima Komfort - Pompy Ciepła